Statut Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Chrzanowie

Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w Chrzanowie
ul. 29 Listopada 27
32-500 Chrzanów 

Stosownie do art.17 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz U. Nr20, poz 104 z późniejszymi zmianami), Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział I Cywilny – Sekcja Rejestrowa zawiadamia, że stowarzyszenie o nazwie jak wyżej zostało zarejestrowane i wpisane do rejestru stowarzyszeń w dziale „A” pod numerem Rej. Stow. 2274 z dnia 3 Luty 1999 roku.
 
Wpis w Krajowy Rejestr Sądowy; KRS – 0000049577 z dnia 04.10.2001r.

Sygnatura akt. KR. XII NS – REJ. KRS/1431/02/845 – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.