Plan pracy Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków w Chrzanowie

 1. Szerokie propagowanie wiedzy na temat cukrzycy w naszej społeczności lokalnej  powiatu, gmin, sołectw.
 2. Prowadzenie badań  na terenie miast, gmin i powiatu w celu wczesnego  wykrycia cukrzycy.
 3. Edukacja  pacjentów i ich rodzin.
 4. Przygotowanie i propagowanie materiałów edukacyjnych.
 5. Opieka nad pacjentem w  początkach jego choroby.
 6. Organizowanie samopomocy chorych na cukrzycę włączając członków i ich rodzin.
 7. Organizowanie imprez integracyjnych z udziałem ludzi chorych na cukrzycę, osób niepełnosprawnych, młodzieży, ich rodzin, społeczeństwa, władz miast, gmin, sołectw, powiatu, kościołów, mediów.
 8. Organizowanie Konferencji Naukowych dla społeczności  lokalnej.
 9. Promowanie zdrowego stylu życia dieta – ruch –  wypoczynek.
 10. Organizowanie turnusów rehabilitacyjno –szkoleniowych   .
 11. Zapewnienie dostępu do czasopism, broszur, ulotek, tematycznie związanych  z cukrzycą.
 12. Konsolidacja wszystkich chorych na cukrzycę trwałe zaistnienie w świadomości – społeczności lokalnej.
 13. Współpraca z innymi stowarzyszeniami i fundacjami.
 14. Pomoc instruktażowa w zaopatrzenie członków stowarzyszenia w sprzęt rehabilitacyjny i diagnostyczny.
 15. Pisanie projektów i programów długofalowych:
 • „Wczesne wykrywanie cukrzycy to zdrowie w następnym stuleciu”        
 • „Promocja Zdrowego Stylu  Życia”
 •  „Zdrowa gmina – Lepiej zapobiegać niż Leczyć”
 •  „Żyj Aktywnie”
 • „Rola rehabilitacji w kompleksowym leczeniu pacjenta z  cukrzycą”

Przeczytaj także: